Bransjeløsning for Advokater

frontpage pdf advokatbrosjyre

Smart Solution AS har siden 2003 levert programvare for bruk i Advokatvirksomheter. Gjennom alle disse årene har vi opparbeidet oss et stort og solid kundegrunnlag som er i stadig vekst. Advokater har forskjellige behov, etter hvilke fagområder de er spesialisert mot. Vi har programvare som favner behovet for enkeltstående advokater og advokater i større fellesskap – alt levert fra vår SmartDesktop™.

Vi tilbyr et komplett tilbud til din advokatvirksomhet fra blant annet leverandørene Jussys Advocate Desktop, Datalex og Advisors programvare i Windows eller 247 (web) versjon.

Les litt mer om våre ulike bransjeløsninger for advokater – vi har garantert den løsningen som passer for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller be oss kontakte deg.