Jussys - Advocate Desktop

Advocate Desktop – et oversiktlig og optimalt saksbehandlingssystem

Smart Solution AS er tjenesteleverandør av Advocate Desktop fra Jussys. Vi hjelper deg med installeringen og den tekniske supporten, samt at vi tar oss av eventuelle oppdateringer. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.

Advocate Desktop er et saks- og klientbehandlingssystem spesielt utviklet for advokater. Programmet er enkelt i bruk og inneholder unike funksjoner for alt en advokat trenger i sin hverdag.

Advocate Desktop er tilpasset alle medarbeidere på et advokatkontor eller i en juridisk avdeling. I likhet med alle andre kunnskapsbaserte produkter fra Jussystemer, er Advocate Desktop velegnet både for mindre og store organisasjoner. Intuitivt og sikker integrasjon med regnskapssystemer fra Visma.

Hovedfunksjoner:

  • Oversiktlig klientregister
  • Brukervennlig time-/utleggsregistrering
  • Fakturering, reskontro og klientmidler
  • Statistikk- og rapportfunksjoner inkludert budsjett og prestasjonsavlønning
  • Egendefinerte brukerstyrte funksjoner og rettighetshåndtering
  • Fortløpende oppdaterte offentlige registre; advokater, domstoler, rettsvesen, myndigheter
  • Fullt integrert med Outlook og Microsoft Office

Bruker du Mac trenger du ikke tenke på det så lenge du har SmartDesktop™.

I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på Advocate Desktop fra Jussys.