SMART Håndverks- og servicebedrifter Smart håndverks- og servicebedrifter

Bransjeløsning for håndverks- og servicebedrifter

Er du maler, snekker, tømrer, rørlegger, elektriker eller driver du med løpende vedlikehold av installasjoner, med mange serviceteknikere som stadig er på farten? Er det vanskelig å holde oversikt med mye papirarbeid?

Hos oss kan du få alle IT-løsningene dine i ett kontaktpunkt. Vi leverer løsninger som fungerer på håndholdte terminaler/PDAer og kontorstøtteløsninger som sørger for at hverdagen blir mer effektiv. Vi leverer en komplett tjeneste med en rekke ulike bransjerelaterte programmer som kan bidra til å løse dine IT-utfordringer, samt effektivisere driften din. Vi legger programmene til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Les videre om våre bransjeløsninger, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller be oss kontakte deg.
 

Handyman - for en mer effektiv og lønnsom arbeidsdag

Smart Solution AS er tjenesteleverandør av ordresystemet for den moderne håndverkeren fra Handyman. Vi legger programmet til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.

Handyman er blitt et av de viktigste verktøyene for den moderne håndverker. Få fullstendig oversikt over planlagte hendelser, gi tilbud ute hos kunden, fakturer timer og mye mer - alt via telefon, PC eller nettbrett.
Handyman lar deg dokumentere, oppdatere pågående og avsluttede oppgaver, vise rapporter og best av alt - en sømløs digital kommunikasjon mellom de som sitter på kontoret og de som jobber ute. Verktøyet er modulbasert og kan tilpasses bedriftens behov. Det er enkelt å legge til, eller endre moduler, for Handyman er ment for å vokse sammen med bedriften. Sømløs informasjonsdeling som sendes automatisk til ordre- og økonomisystemet.

Si hei til fremtidens digitale og papirfrie hverdag.

Handyman har følgende tilleggsmoduler:

 • Tilbudsmodul – modulen lar deg opprette tilbud når du er ute hos kunden
 • Timegodkjenning – effektiv kontroll, justering og godkjenning av grunnlag for lønn før dataene overføres til lønnssystemet
 • Servicehåndtering – Gir deg muligheten til å selge serviceavtaler til dine kunder.
 • Ressursplanlegger - En brukervennlig løsning for kortsiktig og langsiktig ressursplanlegging i bedriften
 • Avansert tidtaker - Bruk start-stopp -funksjonen for å registrere arbeidstiden fortløpende fremfor etterregistrering
 • Lager og bestilling - Få bedre kontroll på lagerbeholdning og bestill materiell direkte fra grossist via Handyman Mobile
 • Hendelser – Modulen gir deg automatiske meldinger med SMS og epost, både internt og til dine kunder
 • Gjentakende service – Har du oppgaver som gjentar seg, som f.eks. serviceavtaler eller løpende vedlikehold
 • Materialregnskap – For deg som har behov for sporing og dokumentasjon av bruken av miljøgasser og andre miljøfarlige midler
 • Kjørebok/flåtestyring - Bruk våre sensorprodukter slik at ordrehåndtering og fakturering av reisekostnader blir enklere

I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på ordresystemet fra Handyman.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller be oss kontakte deg.

 

SpeedyCraft - mobilt ordresystem

Se for deg en arbeidsdag uten papirer. Ingen arbeidsordre som skal skrives ut. Ingen av de som arbeider ute møter opp på kontoret for å plukke opp arbeidsordrer. De kjører rett ut på arbeidsstedet. Ingen skriver timer, materiell eller sjekklister på papir. Ingen kommer innom kontoret på veien hjem for å levere utfylte arbeidsordrer, de kjører rett hjem ved arbeidsdags slutt. Og sist, men ikke minst; de som til vanlig registrerer innkomne arbeidsordre bruker tiden sin på viktigere ting.

SpeedyCraft revolusjonerer arbeidsdagen for hele bedriften, både innenfor og utenfor kontoret.

 • Arbeids- og serviceordre - All informasjon tilgjengelig i felten
 • Serviceobjekter - Kontroll og inspeksjon av serviceobjekter
 • Lagerstyring - Mobil lagerlogistikk
 • Dokumentasjon - Digital dokumentasjon av feltarbeid
 • Ressursstyring - Fordeler arbeidsordre på feltarbeiderne
 • Kart - kart i transparente lag
 • Integrasjon

Våre kunder som benytter SpeedyCraft, benytter programmet ferdig integrert med sitt regnskapsprogram og øvrige fagprogrammer - alt på ett sted!

Release 23. november med bl.a. disse endringene:
 • Listen over avtaler viser nå også avstand til ordre, hvis man har på posisjonen på enheten.
 • Mulighet for å legge til vannmerke på bilder tatt i SpeedyCraft, hvor du også får med GPR-posisjon, dato/tid og ordrenummer.
 • Kartmodul har fått enklere oppsett, raskere lasting, bedre brukervennlighet og nye ikoner
 • Påkrevd skjema kommer i toppen av lista når man skal legge til skjema

 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller be oss kontakte deg -  

Febdok – markedslederen innen beregning av elektriske anlegg

Smart Solution AS er driftsleverandør for beregningsprogrammet Febdok. Programmet benyttes av installatører, rådgivere, ingeniører og skoler, og er markedsledende innen beregning av elektriske anlegg i Norge.

Vi legger programmet til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Med Febdok kan du:
 • Beregne kortsluttningsstrømmer/feilstrømmer
 • Beregne berøringspenninger og spenningsfall
 • Dimensjonere ledninger, skinner og vern
 • Kontrollere vernets bryteevne og utkoblingstid
 • Kontrollere selektivitet (selektivitetsanalyse)
 • Kontrollere backup/kaskade beskyttelse mellom vern
 • Gi nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør
 • Sende "melding om installasjonsarbeid" elektronisk til netteier/DLE
 • Beregne UPS i både nett og batteridrift
 • Regne på skilletrafo enten på primær eller sekundærside
 • Bruke Boligmappa
 • Beregne generatorinstallasjoner (krever modul)
 • Beregne impedansejordet nett (krever modul)
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på beregningsprogrammet Febdok.
 

Hogia – system for effektiv logistikk

Smart Solution AS er driftsleverandør for Hogia Transport Systems AS sine transportplanleggings- og logistikksystemer. Systemene dekker størsteparten av det behov som finnes innenfor godstransport, bygg & anlegg og behandling av avfall og gjenvinning.  Systemene kan leveres som en total logistikkløsning eller leveres som en delløsning som er integreres med andre logistikksystemer. 

Vi legger systemene til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Systemene omfatter bl.a. styring av kjøretøy, transportplanlegging, booking, containerstyring, leieberegning, web-baserte systemer for bestilling og ordreutveksling, kommunikasjon, prisberegning, fakturering, avregning og statistikk.
 
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på transportplanleggings- og logistikksystemene til Hogia.
 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller vi kan kontakte deg -