SMART Håndverks- og servicebedrifter Smart håndverks- og servicebedrifter

Visma Contracting

Visma Contracting for håndverk og servicebedrifter

Benytter din bedrift programmer fra Visma?

Vi har mange bedrifter som har valgt å la oss overta drift av sine Visma programmer og øvrige programmer de ansatte benytter i sin arbeidshverdag i bedriften.
Bedriftene benytter vår skyløsning SmartDesktop™ med e-post (outlook) Microsoft Office pakken og felles lagringsområde mm.

Øvrige programmer som benyttes, ivaretar og drifter vi på samme løsning, slik at dere har alt på ett sted og ett kontaktpunkt!

Prøv oss - du får ett kontaktpunkt og vi tar hånd om alt fra A til Å - så slipper du å ringe rundt når du trenger hjelp!

For deg som driver innenfor elektro og VVS, så er Visma Contracting i kombinasjon med SmartDesktop™ og håndholdt terminal (smarttelefon) med Handyman eller Speedycraft en fin bransjeløsning.

Les mer: Visma Contracting

Visma Business

Visma Business ERP/økonomi system

Benytter din bedrift programmer fra Visma?
Vi har mange bedrifter som har valgt å la oss overta drift av sine Visma programmer og øvrige programmer de ansatte benytter i sin arbeidshverdag i bedriften.

Bedriftene benytter vår skyløsning SmartDesktop med e-post (outlook) Microsoft Office pakken og felles lagringsområde mm.

Øvrige programmer som benyttes, ivartar og drifter vi på samme løsning, slik at dere har alt på ett sted og ett kontaktpunkt!

Prøv oss - du får ett kontaktpunkt og vi  tar hånd om alt fra A til Å - så slipper du å ringe rundt når du trenger hjelp!

 

Les mer: Visma Business

Visma Document Center – et fakturamottak i økonomisystemet ditt!

Smart Solution AS er driftsleverandør av Visma Document Center – der automatiseres behandling av fakturaer og bilag og det betyr færre manuelle oppgaver, økt kvalitet på utbetaling og bokføring - samt full oversikt. Og alt ligger i ditt økonomisystem.

  • Dekker både eFaktura, faktura på e-post og papirfaktura
  • Mindre punching, færre feil og digital arkivering
  • Automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring
Vi legger programmet til rette for deg, sammen med din Visma-forhandler. Etter at det er installert tar vi oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Med Visma Document Center bruker du mindre tid og ressurser på manuelt administrativt arbeid, og kan derfor fokusere på kjernevirksomheten din. 
 
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support av Visma Document Center.