Teknisk drift og lagring i Norge

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale på tlf  66 85 90 00 

Smart Solution AS - Billingstadsletta 83 - N-1396 - Billingstad -     Tlf: +47 66 85 90 00       Email: info@smrt.no     

Bli trygg med sentralisert IT?

De fleste småbedrifter vil derved kunne frigjøre 10-50% av et årsverk, samtidig som organisasjonen vil bli langt mer effektiv når tilgang til kjernesystemene er uavhengig av hvilken PC som benyttes eller hvor medarbeideren befinner seg.

Ofte vil overgangen til sentraliserte løsninger fra Smart Solution legge grunnlaget for mer effektive arbeidsprosesser - som alene rettferdiggjør kostnaden for løsningen.

Sjekk om din bedrift kan oppnå fordeler!

Se om din bedrift har kjennetegnene som gir de største effektiviseringsgevinstene. Om mer enn 1 kjennetegn passer din bedrift, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Da kan vi presentere mer i detalj hva våre tjenester kan gjøre for bedriften din.
Toolbox-256x256

 

Geografisk spredning

Virksomheter som finnes på flere steder eller i flere land har betydelige fordeler
av å sentralisere IT-driften. Ved å samordne all håndtering av dataprogrammer, drift, sikkerhet, backup og oppgraderinger til ett sted, oppnås store skalagevinster. Supportbehovet kan optimeres for et enhetlig miljø og med sentralisert IT kan det sikres at alle brukere, uansett tid og sted, alltid har tilgang til riktig versjon av program og informasjon.

Når kostnadene er uforutsigbare

Har dere full kontroll på de samlede IT-kostnadene i dag? Vet dere hvor stor del som er faste kostnader? Kostnadsfordelingen mellom drift og bedriftsutvikling? Er myke verdier, som f eks effektivitet, innregnet?
Vi kan på forhånd vise dere de faktiske kostnadene for IT-funksjonalitet, per bruker og måned. Ved bare å betale for det dere bruker, kan dere styre kostnadene etter faktiske behov.

Før store oppgraderinger

Med sentraliserte IT-systemer kan mange nye og krevende program settes i drift uten innkjøp av PCer, servere og lokale oppgraderinger. Alle endringer skjer sentralt og den datakapasitet som kreves blir produsert i en datasentral. Bedriften kan detaljplanlegge når endringer skal skje og hvilke rettigheter brukerne skal tildeles.

Ved usikker bemanningssituasjon

Vet dere nøyaktig hvordan bedriften ser ut om et år? Kommer dere til å være på de samme stedene?
Er dere flere eller færre ansatte? En skalerbar IT-løsning gir større fleksibilitet ved forandringer. Dels betaler dere bare for det behovet dere har, og dels slipper dere å låse dere til løpende investeringer for å holde IT-funksjonaliteten oppdatert. Vi og våre underleverandører investerer daglig i teknologi, personale og kompetanseutvikling som kommer deres bedrift til gode.

Behov for lett tilgjengelig support

Lokal IT-drift stiller store krav til fysisk nærvær av intern eller ekstern kompetanse. Hvordan håndteres oppgraderinger, virusangrep, backup eller ekstraordinære hendelser etter arbeidstid? Vi tilbyr profesjonell support døgnet rundt og brukerstøtte direkte på skjermen.

 

Økt mobilitet, tilgjengelighet og fleksibilitet

Har dere behov for å bruke IT også utenfor arbeidsplassen? To tredjedeler av Europas arbeidskraft er mobil,
det vil si at de arbeider delvis andre steder enn på sin faste arbeidsplass. Stadig flere bedrifter tilbyr medarbeiderne fleksibiliteten i å kunne arbeide hjemmefra, men løsninger for sikker oppkobling utenfor kontoret er ofte komplekse og dyre - om overhodet mulige. Våre løsninger bygger på at brukerne skal få sikker og forenklet tilgang til IT. Det skaper fordeler både for brukeren og bedriften.

Sikkerhet som ikke er individ avhengig
I dag er ofte sikkerheten (ufrivillig) delegert ned til hver enkelt PC, som igjen medfører at den største sikkerhetsrisikoen ligger i eget personale. En sentral løsning gjør det enklere å holde riktig sikkerhetsnivå mot uønsket innlogging, datavirus, sikkert samband, automatisk backup og mot risikoen for å miste data ved brann eller tyveri.