Visma Document Center – et fakturamottak i økonomisystemet ditt!

Smart Solution AS er driftsleverandør av Visma Document Center – der automatiseres behandling av fakturaer og bilag og det betyr færre manuelle oppgaver, økt kvalitet på utbetaling og bokføring - samt full oversikt. Og alt ligger i ditt økonomisystem.

  • Dekker både eFaktura, faktura på e-post og papirfaktura
  • Mindre punching, færre feil og digital arkivering
  • Automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring
Vi legger programmet til rette for deg, sammen med din Visma-forhandler. Etter at det er installert tar vi oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Med Visma Document Center bruker du mindre tid og ressurser på manuelt administrativt arbeid, og kan derfor fokusere på kjernevirksomheten din. 
 
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support av Visma Document Center.