Finale årsoppgjør

Med FINALE Årsoppgjør utarbeider du enkelt ligningsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.FINALE Årsoppgjør

Inneholder selvfølgelig elektronisk innsendelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningsoppgaver og årsregnskaper til Skatteetaten og Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

FINALE Årsoppgjør er mer funksjonelt og brukervennlig enn sine konkurrenter. Programmet forenkler regnskapsavslutningen for aksjeselskaper, samvirkeforetak, kraftforetak, ansvarlige selskaper og selvstendig næringsdrivende.

Unik erfaring er innarbeidet i Finale Årsoppgjør, som har vært på markedet siden 1988. Resultatet er et program med ledende faglige og tekniske løsninger.

 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller vi kan kontakte deg -