Visma

Benytter din bedrift programmer fra Visma?

Vi har mange kunder som har valgt å la oss overta drift av sine Visma programmer og øvrige programmer de ansatte benytter i sin arbeidshverdag i bedriften. Kundene benytter vår skyløsning SmartDesktop ™ med e-post (outlook) Microsoft Office pakken og felles lagringsområde mm. Øvrige programmer som benyttes, ivartar og drifter vi på samme løsning, slik at dere har alt på ett sted og ett kontaktpunkt!

Prøv oss - du får ett kontaktpunkt og vi  tar hånd om alt fra A til Å - så slipper du å ringe rundt når du trenger hjelp!

Visma Business - Visma Global - Visma Contracting - Visma Lønn