Skytjenester (ASP - application Service Provider)

ASP tjenester (Application Service Provider) innebærer at vi levererer IT-drift fra terminalservere som en sentralisert tjeneste fra et datasenter. Brukerne får en enkel og sikkert tilgang til riktig IT drift og støtte uansett tid, plass eller hvor vedkommende har sin arbeidsplass. Sikkerheten er ivaretatt på samme nivå som ledende nettbanker.

ASP Skyløsninger gir bedriften en fast kostnad per bruker per måned.

Dessuten betaler dere bare for den programvaren som dere virkelig benytter, om det kun er en enkel Microsoft Office løsning med Outlook og Exchange, eller med andre Microsoft tilleggsprogrammer som Access, Publisher, Project og Visio med fler. Vi har regnskapssystemer (ERP) og kundeoppfølgingssystemer (CRM) som kan leveres som tilleggsprogrammer til standard Office. Det innebærer at bedriften er godt rustet ved konjunkturendringer samtidig som dere ikke lenger behøver å binde kapital i løpende investeringer og ny teknologi. Økonomisk har mange av våre kunder redusert sine totale kostnader for IT-drift med 15 - 50%. Programvare-lisenser har dere enten fra før, eller dere kan leie disse av oss med fast månedspris.
ASP tjenester (application Service Provider) - Billede af MasterTux fra Pixabay SmartDesktop™ er navnet på våre ASP tjenester, og denne løsningen er spesialtilpasset småbedrifter. Den er en helt komplett it driftstjeneste med Office, mail og leveranse av fagprogrammer til ulike bransjer. For advokater og konsulentbransjen vil timeregnskap og prosjektoppfølging være inkludert. Her kan også ulike regnskapssystemer inkluderes. 

Økt fokus på kjernevirksomheten
IT tar mye tid og krefter fra mange.
Ved å outsource IT-oppgaver frigjøres ressurser og tid til å utvikle konkurransekraft for bedriftens kjernevirksomhet. Når IT-bruken leveres som en nettverkstjeneste er det enkelt å gjennomføre raske endringer. For eksempel vil etablering av et nytt kontor ikke lenger medføre investeringer i servere, dyre PC’er og lokal support. Det eneste man trenger er en kommunikasjonsforbindelse og rett antall terminalarbeidsplasser. Alt annet kan håndteres sentralt.

Siden IT-kostnadene er kjent på forhånd - for funksjonalitet, pr bruker og pr måned - er det lett å budsjettere etter bedriftens planlagte forbruk. Avhengigheten av andre eksterne IT-ressurser og lokal brukersupport kan minimeres eller t o m elimineres. Fordi også eldre PC’er kan brukes som terminaler minskes også fremtidige investeringsbehov. Mange av våre kunder har redusert sine kostnader for IT-drift med mellom 15 - 50%!

Avhengigheten av interne og eksterne IT-ressurser samt lokal brukerstøtte kan minimeres eller elimineres. Siden selv eldre PC'er kan benyttes som terminaler reduseres også det framtidige investeringsbehovet.

Den sikkerheten vi leverer som standard er meget avansert og sjelden økonomisk overkommelig eller mulig å etablere og vedlikeholde for enkeltbedrifter. Avanserte antivirussystem, flerlags brannmurteknikk, kryptering av all trafikk og kontinuerlig overvåking gir svært sikker beskyttelse. Minst like viktig må det være at ansvaret for informasjon og den lokale sikkerheten flyttes fra brukernes skrivebord til et sentralisert og sikkert miljø.

Fordeler for medarbeiderne
Fleksibilteten og friheten av å kunne jobbe med IT utenfor kontoret.
Brukerne er ikke lenger avhengig av en fast datamaskin på kontoret for sin IT-bruk. Det er mulig å arbeide hvor som helst og når som helst - med full tilgang til akkurat samme funksjonalitet som på kontoret. Det eneste som behøves er tilgang til Internet.

Ettersom alt håndteres sentralt slipper medarbeiderne tekniske problemer, virusfrykt og innstillingsproblemer i den lokale PC’en. Dessuten kan oppkoblede brukere få hjelp rett på skjermen fordi den sentrale helpdesken kan åpne en “skyggeskjerm”. En annen trygghet er at alle alltid har tilgang til rett versjon av program og informasjon. Informasjon som ligger sikkert lagret uansett tyverier, diskcrash eller virusangrep.

Fordeler for IT-ansvarlig

Tilgang til stadig oppdatert kompetanse og moderne teknologi.
I dag domineres ofte arbeidet av brukersupport, teknikk- og kommunikasjonsproblemer, oppgraderinger og håndtering av drift og sikkerhet. Gjennom outsourcing av IT-driften kan IT-ansvarlige legge mer tid i å støtte fremtidige forretnings-prosesser og utvikling av virksomhetskritisk IT.

Videre er det enkelt å ta ut løpende statistikk, beslutningsunderlag samt underlag for intern viderefakturering.
 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller vi kan kontakte deg -