Riktig valg av IT system og drift kan gi deg store kostbesparelser

Tøff konkurranse krever nye løsninger. Med stadig større avhengighet til IT-systemene, stabil drift av servere og programvare, blir man også helt avhengig av at de fungerer, er oppgradert og er tilgjengelige. 

For de fleste bedrifter medfører dette et høyt kostandsnivå, med høye irreversible It-kostnader gjennom kjøp av servere og drift av disse. Med en sentralisert it-driftsløsning fra Smart Solution AS, vil din bedrift kunne redusere disse kostnadene dramatisk.

Kostnadsfordeling, Riktig valg av IT system og drift kan gi deg store kostbesparelser  Kostfordeling
Grafen til høyre illustrerer en relativ vanlig kostnadsfordeling blant handelsbedrifter i dag. IT som arbeidsverktøy står for noen prosent av omsetningen til bedriften i forhold til kjerneaktivitetene man lever av (blå farge). 

Samtidig viser det seg at et riktig valg av IT-systemer står for de største MULIGHETENE til å effektivisere bedriften. Etter at de fleste bedrifter har gjort seg avhengig av IT, har få klart å gjøre systemene tilgjengelige og tilpasset sine kjerneaktiviteter (gul farge). Vi har noen eksempler på det nedenfor.

Kostnadsreduksjon handler om effektivitet
Må selgeren din tilbake til bedriften hver gang for å skrive en salgsordre, taper han sannsynligvis mye tid i forhold til å legge den rett inn i regnskapet mens han er i kundemøtet. Samtidig vil produksjonen kunne startes før og kunden får levering raskere og kanskje før dine konkurrenter. Har du produksjon eller lager i utlandet sier det seg selv at dette kan gi store effektiviseringsgevinster. Selgeren din vil kanskje også rekke å besøke enda en kunde før dagen er omme.

Om din kollega kan jobbe effektivt hjemmefra (hjemmekontorløsning) selv om hans barn er syke, vil du få igjen mange arbeidstimer du ellers ikke kunne gjøre nytte av. Din kollega vil på sin side slippe stresset med alt arbeidet som står ugjort. For ikke å snakke om når man er ute å reiser, enten fra mobilt kontor, en Internett PC eller direkte via en håndholdt PDA eller telefon. Alt dette er mulig uten å gå på akkord med sikkerheten.

En enkelt bedrift har sjeldent den kompetansen og ressurser som skal til i for å etablere en sikker og stabil løsning. Smart Solution AS er eksperter på å gi gode IT verktøy til småbedrifter til konkurranse-dyktige priser og har i dag mer enn 400 bedriftskunder. Bedriften får et ferdig IT system der kostnadene skalerer med antall brukere. Prisen starter på kr 695,- per bruker per måned for en komplett løsning.

TCO analyse avdekker om SMART er lønnsomt for din bedrift
TCO står for Total Cost of Ownership. Den tar utgangspunktet i de totale kostnadene som knytter seg til IT systemene dine. Tradisjonelt deler vi kostnadene inn i to grupper, de direkte og de indirekte. De aller fleste har et forhold til direkte kostnader, som fremkommer tydelig som kostnader ved bruk og innkjøp av maskinvare og konsulent tid. Vanskeligere blir det å sette kostnad på de skjulte kostnader som at de ansatte ikke har tilgang på systemene eller må hefte sine egne kolleger for å få hjelp. Dette er en like viktig del av en TCO analyse.

På de neste sidene har vi satt opp en mal for at du kan sette opp din egen TCO analyse. Den tar hensyn til kostnadssiden av IT-løsningen. Eksemplene vi ga ovenfor vil komme på toppen av regnestykkene du lager. Med et bevisst forhold til hva medarbeiderne koster per time, er det mulig å estimere også denne siden av regnestykket.

Trenger du hjelp for å bli overbevist så bistår Smart Solution AS gjerne med å sette opp regnestykket for nettopp din bedrift. Vi kan raskt vise deg hvorfor det kan lønne seg å outsource til en sentralisert IT-driftsløsning (asp løsning).